Our school haka was written by Ben Ngaia and is called Ko Taku Kāreti. There is a short version which all students learn, plus a longer version.

Kaea: Taringa whakarongo!  Kia mau!
Katoa: Hi!
Kaea: Moe ara rā!  Moe ara rā! Takahia kia kino!
Katoa: E kino nei hoki!
Kaea: Ko whea ngā pae maunga e karanga nei?
Katoa: Ko Tararua!  Ko Tararua!
Kaea: Ko wai te kāreti e tū nei?
Katoa: Ko taku kāreti!  Ko taku kāreti!
I-a-ha-ha!
Tōku maunga tiketike
Huinga mouri ora
Ko Paraparaumu e ngunguru nei
Āna te ihi!  Āna te wehi!
Āna te mana nō ōku tīpuna e
Ka tahi – ka rua – auē hī!


Year 9 and 10 students learn the haka each year and participate in an inter-house haka contest.

Click here to view the Haka.

There are several videos of the inter-house haka contest on youtube:

2015 interhouse haka contest

2016 interhouse haka contest

2017 interhouse haka contest

Full length version:

Kaea: Taringa whakarongo!  Kia mau!
Katoa: Hi!
Kaea: Moe ara rā!  Moe ara rā! Takahia kia kino!
Katoa: E kino nei hoki!
Kaea: Ko whea ngā pae maunga e karanga nei?
Katoa: Ko Tararua!  Ko Tararua!
Kaea: Ko wai te kāreti e tū nei?
Katoa: Ko taku kāreti!  Ko taku kāreti!
I-a-ha-ha!
Tōku maunga tiketike
Huinga mouri ora
Ko Paraparaumu e ngunguru nei
Āna te ihi!  Āna te wehi!
Āna te mana nō ōku tīpuna e

Kaea: Kia kaha rā!
Katoa: Auē hī!
Kaea: Kia kaha rā!
Katoa: Auē hī!
Tēnei taku toa – Tāwhirimātea
Tēnei taku toa – Tū-te-Nganahau
Riakina taku mana Riakina taku mana
Ki te tahatū o te rangi
Ki te okiokinga e tāria ana au
Ka tahi – ka rua – auē hī!